Skip

RETURNERING


1. Fortrydelsesret, Reklamation og Returnering

1.1 Fortrydelsesret

Gitz Design Aps yder forbrugere 14 dages fortrydelsesret på køb af produkter. Fortrydelsesret ydes ikke på køb af produkter, der er produceret specielt til den pågældende ordre og til erhvervskunder.

Fortrydelsesretten løber fra den dag, køber har modtaget varen. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den næstfølgende hverdag.

For at gøre fortrydelsesretten gældende, skal køber ved en tydelig erklæring via mail give Gitz Design Aps meddelelse herom senest 14 dage efter modtagelsen af varen.

Køber må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så man kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

Køber har pligt til at returnere varen i væsentligt samme stand og mængde, som den er modtaget. Køber kan ikke fortryde, hvis varen har været taget i brug og det som følge heraf er åbenbart, at salgsværdien er forringet i en ikke uvæsentlig grad.

Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer på. Med andre ord – varen kan prøves på samme måde, som hvis den prøves i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover hvad der beskrevet ovenfor, betragtes den som “brugt”, hvilket betyder at ved fortrydelse af købet kun kan få en lille del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Gitz Design Aps anser brugte varer som værende uden handelsværdi.

 

1.2 Reklamation

Køber har pligt til at undersøge varen ved dennes modtagelse. Eventuelle fejl eller mangler ved levering af varer fra Gitz Design Aps skal påberåbes inden for 48 timer, efter manglen er opdaget.

Gitz Design Aps er under ingen omstændigheder ansvarlig for mangler, som køber ikke inden et år efter varens overgivelse har meddelt Gitz Design Aps, at køber vil påberåbe sig.

Ved forbrugerkøb er fristen 2 år. Reklameres der ikke rettidigt, er køber afskåret fra at gøre mangelindsigelser gældende.

Der ydes naturligvis 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Skade på varen som følge af fejlhåndtering fra købers side er ikke dækket af reklamationsretten. Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Gitz Design Aps i rimelig tid efter varens modtagelse.

Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Er reklamationen berettiget, refunderes (rimelige) fragtomkostningerne naturligvis.

 

Varen sendes til:

Gitz Design Aps

Blodhøjvej 2

DK-4040 Jyllinge

Danmark

 

Køber bedes informere os om problemstillingen, så detaljeret som muligt, når varer returneres.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal returneres i forsvarlig emballage.

 

1.3 Returnering

Når der er tale om en ren returvare/ombytningsvare, vil udgiften til returneringen tilfalde køber – Gitz Design Aps betaler til gengæld for at den ny ombyttede vare sendes til køber igen.

Køber bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er køber ansvarlig for at varen er pakket forsvarligt ind.

Køber kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give Gitz Design Aps tydelig meddelelse om dette.

 

Returvarer sendes til:

Gitz Design Aps

Blodhøjvej 2

DK-4040 Jyllinge

Danmark

 

Bemærk! Gitz Design Aps modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

 

2. Generelle bestemmelser vedrørende køb af møbler og tæpper

2.1 Ansvarsfraskrivelse

Gitz Design Aps er ikke ansvarlig for eventuelt forkert bestilling af varer, og som ikke er blevet kommenteret fra købers side inden for 48 timer efter modtagelse af ordrebekræftelse og faktura. Gitz Design Aps hæfter ikke for købers driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, der måtte opstå som følge af forsinkelse, mangler eller andet.

 

2.2 Force Majeure

Gitz Design Aps er ikke bundet af indgåede aftaler, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, dødsfald, sygdom eller fratrædelse af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som Gitz Design Aps ikke er herre over.

 

2.3 Privatlivspolitik

Gitz Design Aps videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke købers personlige oplysninger til andre. Disse registreres kun i Gitz Design Aps kundekartotek. Køber kan til enhver tid få slettet personlige oplysninger, såfremt dette ønskes.

For at køber kan indgå aftale med Gitz Design Aps, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Gitz Design Aps foretager registreringen af købers personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til køber.

Personoplysningerne registreres hos Gitz Design Aps og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via Gitz Design Aps hjemmeside, sikres, at det altid sker ved afgivelse af købers udtrykkelige samtykke, således at køber er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.

Direktøren og de ansatte hos Gitz Design Aps, har adgang til de oplysninger, der registreres om køber.

Gitz Design Aps opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Gitz Design Aps transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Når køber giver Gitz Design Aps sin mail i forbindelse med tilmelding til Gitz Design Aps nyhedsbrev, videregiver Gitz Design Aps købers e-mail i krypteret form til Facebook med henblik på at målrette Gitz Design Aps markedsføring via Facebook og Instagram til køber eller folk, som ligner køber.

Gitz Design Aps benytter eksterne leverandører til bl.a. fakturering og nyhedsmails. I den forbindelse overlades købers personoplysninger til eksterne leverandører, med hvilke Gitz Design Aps har indgået databehandleraftaler.

Som registreret hos Gitz Design Aps, har køber altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Køber har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om køber. Disse rettigheder har køber efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til den dataansvarlige hos Gitz Design Aps via e-mail info@gitz-design.dk.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Læs mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside her: www.datatilsynet.dk.

 

2.4 Cookies

På https://www.gitz-design.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmeside og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for købere.

Cookies bruges også til at forbedre Gitz-Design Aps tjenesteydelser og til at kunne målrette budskaber til køber og/eller købers virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til køber/købers virksomhed.

Køber kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan dette gøres, afhænger af den enkelte browser. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.5 Logstatistik

Gitz Design Aps bruger en logstatistik på https://www.gitz-design.dk. Dette er et statistik-system, der opsamler information, som kan give et statistisk billede af hvor mange besøgende Gitz Design Aps har, hvor de kommer fra, og hvor på hjemmesiden det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere https://www.gitz-design.dk.

 

2.6 Tvister, lovvalg og værneting

Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser giver anledning til tvister mellem parterne, skal disse søges løst i mindelighed. Såfremt en mindelig løsning ikke kan opnås, afgøres enhver tvist mellem parterne efter dansk ret og med Retten i Roskilde som aftalt værneting.

 

2.7 Kontakt Gitz Design Aps

Hvis køber vil kontakte Gitz Design Aps, kan det gøres via mail: info@gitz-design.dk eller telefon: +45 22450115